Jak montuje się hale stalowe?

Hale stalowe to nieskomplikowane wielkopowierzchniowe budowle, które mogą służyć jako magazyny, garaże, hangary, pawilony handlowe i produkcyjne. Spotykamy je w fabrykach, centrach dystrybucji towarów, w portach, na lotniskach, a coraz częściej także na terenie farm i gospodarstw rolnych. Funkcja użytkowa stalowych hal może być bardzo różnorodna, a cena i czas ich budowy okazują się bardzo konkurencyjne w porównaniu do kosztów i czasu stawiania tradycyjnych budynków murowanych. Jakie czynniki na to wpływają? W jaki sposób powstają hale stalowe? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Jak wyglądają prace montażowe hali stalowej? 

Hala stalowa powinna być przede wszystkim konstrukcją wytrzymałą, stabilną i odporną na szkodliwe oddziaływanie czynników atmosferycznych. W tym celu konieczne jest użycie wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych (przede wszystkim ocynkowanej stali), prawidłowe przygotowanie elementów budynku, gruntu pod budowę, a także przeprowadzenie montażu w sposób zgodny z projektem. Budowa hal stalowych często wymaga pracy na wysokości oraz użycia maszyn budowlanych (np. dźwigów, podnośników), jak również pojazdów transportowych, rusztowań, urządzeń mechanicznych i innych sprzętów. Z tych względów istotnym jest zachowanie podczas montażu wszelkich standardów bezpieczeństwa (stosowanie się do przepisów BHP).

Kolejne etapy montażu hali stalowej 

Montaż hali stalowej nie może rozpocząć się bez odpowiednio przygotowanego projektu i dokumentacji. Niezbędne jest również uzyskanie pozwolenia na budowę hali. Mając komplet dokumentów i prefabrykowane części hali, które będą ze sobą łączone, można przystąpić do wyrównania i uzbrojenia gruntu. W kolejnym etapie stawia się stalowe słupy nośne, będące głównym elementem budowli, oraz układa się profile dachowe. Dalej do powstałego szkieletu dokłada się profile wzmacniające, a dopiero na końcu montuje się ściany boczne i obudowuje całą konstrukcję poszyciem wykonanym z nierdzewnej blachy. Po zakończeniu montażu halę można wykończyć, wylewając posadzkę i podłączając niezbędne instalacje wewnętrzne oraz zewnętrzne.

 

Zobacz nasze pozostałe realizacje

Hale

Realizację obiektów budowlanych typu hale, pawilony, wiaty itp., prowadzimy w oparciu o nasze projekty opracowane w uzgodnieniu z Inwestorami. Przygotowane przez nas dokumentacje budowlane służą do uzyskania pozwoleń na budowę. Wykonujemy również inwestycje w oparciu o dokumentacje dostarczone przez Inwestorów.

Więcej

Konstrukcje stalowe

Realizujemy konstrukcje stalowe obiektów budowlanych tj: hal, pawilonów, wiat, oraz w szerokim zakresie konstrukcje stalowe mające zastosowanie w liniach produkcyjnych jak: pomosty, podesty, estakady, antresole, i inne nietypowe. Do wykonywania konstrukcji stalowych posiadamy wymagane uprawnienia.

Więcej

Zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji stalowych

Prowadzimy zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji stalowych w zakresi: R15, R30 i R60. Zabezpieczenie ognioochronne wykonujemy następującymi systemami: Flame Stal Solvent, Hensoterm, Steelguard. Elementy konstrukcji stalowych zabezpieczamy ognioochronnie hydrodynamicznie.

Więcej